Odszkodowania

Nasza kancelaria udziela wsparcia prawnego klientom, którzy ponieśli straty w następujących zdarzeniach losowych:  w wypadkach podczas pracy (również w rolnictwie), w wypadkach drogowych czy w wyniku opisanych już wcześniej zaniedbań medycznych.

Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach losowych został poszkodowany klient, naszym zadaniem jest rzetelnie poddać analizie samo zdarzenie oraz ustalić zasadność roszczeń odszkodowawczych, jak również ustalić ich wysokość. Kolejnym krokiem jaki podejmuje kancelaria jest wyegzekwowanie dokumentów oraz szczegółowych wiadomości o zdarzeniu, potrzebnych do późniejszego sporządzania projektu wniosku roszczeniowego. Kancelaria zapewnia wywiązywanie się z terminów podejmowanych czynności roszczeniowych, tj. dostarczenie rzetelnie sporządzonych dokumentów do Ubezpieczyciela OC.

Zajmiemy się również sporządzeniem stosownych odwołań w przypadku negatywnie rozpatrzonych wniesionych roszczeń.

Mamy świadomość, że wielu ludzi próbuje często w tej dziedzinie prawa rozwiązać problem samodzielnie, jednakowoż okazuje się, że dochodzenie rekompensat za krzywdę na przysłowiową ,,własną rękę” jest dość karkołomne, wskutek najczęściej znacznie wydłużonego czasu podejmowanych działań. Z nami zyskasz na czasie i zaoszczędzisz sobie dodatkowych nerwów w wystarczająco kryzysowym dla Ciebie czasie. Doradzimy szybko i profesjonalnie, jakie kroki należy podjąć w tego rodzaju sprawach. Jesteśmy Twoim pełnomocnikiem i oferujemy kompleksową pomoc.

Zajmiemy się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wymaganej do tego rodzaju spraw, m.in.:

  • tworzeniem, weryfikacją i opiniowaniem umów,
  • sporządzaniem dokumentów,
  • sporządzanie pism sądowych,
  • tworzeniem i analizą opinii prawnych,
  • sporządzaniem ekspertyz specjalistycznych,

Zadzwoń