Prawo pracy

Jak wykonywać umowy w czasach pandemii

Jak wykonywać umowy w czasach pandemii?

Większość przedsiębiorców mierzy się obecnie z problemami spowodowanymi przez pandemię koronowirusa COVID-19, wśród których znajduje się m.in. wywiązanie się z przyjętych na siebie zobowiązań czy też niemożność wyegzekwowania od drugiej strony jej zobowiązania. Co możemy zrobić? Przede wszystkim należy przeanalizować umowę i sprawdzić czy zawiera ona zapisy dotyczące siły wyższej. Jest to o tyle istotne, […]
Więcej...
Prawa i obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, a zagrożenie koronawirusem.

Stan zagrożenia koronawirusem – sprawdź, jakie masz uprawnienia i obowiązki: Jako pracodawca: Możesz polecić pracownikowi tzw. pracę zdalną w określonym czasie. O miejscu wykonywania pracy decyduje pracodawca. Polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również elektronicznej czy telefonicznej. Pracodawca powinien określić m.in. sposób rejestracji czasu pracy, przekazywania rezultatów pracy. Pracownik nie jest związany klauzulą poufności? […]
Więcej...
Zasiłek macierzyński na umowie zlecenie

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie

Kwestia zasiłku macierzyńskiego dla kobiety w ciąży jest bardzo istotna. O ile oczywistym jest, że zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie pracującej na etacie, o tyle w przypadku umowy zlecenia fakt ten oczywisty już nie jest.   Jeśli jesteś zatrudniona na podstawie umowy zlecenia to zgodnie z obowiązującym prawem nie przysługuje Ci urlop macierzyński, natomiast może przysługiwać […]
Więcej...

Zadzwoń