Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Kto powinien odśnieżyć chodnik

W dzisiejszym wpisie dowiecie się Państwo kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika – właściciel nieruchomości czy gmina, a także jaka kara grozi za jego nieodśnieżenie. Zacznijmy od początku. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie? Właściciel nieruchomości.Dlaczego? Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu (obowiązek dotyczy także uprzątnięcia błota, lodu i innych zanieczyszczeń) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 2 pkt 1a, 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Śnieg, który zostanie uprzątnięty z chodnika przez właściciela nieruchomości, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi. Czy zawsze odpowiedzialny za odśnieżanie jest właściciel nieruchomości? Nie. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W takim przypadku odpowiedzialny za odśnieżanie jest zarządca drogi. Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu także z przystanków komunikacyjnych oraz torowisk pojazdów szynowych, ponieważ obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi, natomiast na terenie budowy spełnienie powyższego obowiązku należy do wykonawcy robót budowlanych. Jaka kara za nieodśnieżanie? Kara grzywny lub nagana. Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za wypadki związane z nieodśnieżaniem miejsc publicznych opiszemy w kolejnym poście.

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń