Poradnik podróżnika.

Prawa podróżnika

Rozpoczął się sezon ferii zimowych. Część osób wybiera się w ciepłe regiony świata, amatorzy zimowych sportów wybiorą zaśnieżone góry. Poniżej przedstawiamy kilka rad przydatnych podczas urlopu.

  1. Opóźniony lub odwołany lot – prawa pasażera samolotu.

W przypadku opóźnionego lotu pasażerom przysługuje prawo do opieki (zapewnienie posiłków i napojów oraz ewentualnego noclegu) oraz odszkodowania (w przypadku gdy lot opóźniony jest dłużej niż 3 godziny z winy przewoźnika). Wniosek o odszkodowanie za utracony czas kierujemy w pierwszej kolejności do przewoźnika, a w przypadku negatywnej odpowiedzi mamy możliwość wniesienia skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Odszkodowanie wynosi od 250-600 EUR.

Gdyby samolot został odwołany, pasażer ma prawo w terminie 7 dni do zwrotu ceny biletu  bądź zmiany celu podróży. Jeśli pasażer nie został poinformowany o odwołaniu w terminie krótszym niż 14 dni przed wylotem albo przewoźnik nie zaproponował innego przelotu, pasażerowi przysługuje odszkodowanie pieniężne, chyba że lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne, strajk itp.). 

        2. Dlaczego nie należy zostawiać naszych dokumentów w zastaw?

Bardzo częstą praktyką firm jest żądanie zostawienie dokumentu tożsamości jako warunek wypożyczenia np. sprzętu czy też słuchawek w muzeach. Jest to niestety praktyka niezgodna z prawem. Przedsiębiorca nie ma prawa uzależniać wypożyczenia od pozostawienia dokumentu, gdyż takim zachowaniem narusza zarówno ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jak i ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, narażając się na odpowiedzialność. Kto bowiem bez podstawy prawnej zatrzymuje cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 79 ustawy o dowodach osobistych). Pamiętajmy, że zostawienie dowodu osobistego rodzi ryzyko np. zaciągnięcia na nas pożyczki, dokonania zakupu na raty itd. 

        3. „Za pozostawione rzeczy nie odpowiadamy”.

Napis „Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni” brzmi znajomo? Również jest to bezprawne działanie lokali. Pamiętajmy, że oddając nasze  rzeczy na przechowanie zawieramy umowę przechowania, zgodnie z którą podmiot biorący w przechowanie zobowiązuje się do przechowania naszej rzeczy w stanie niepogorszonym.
 

        4. Jak postąpić gdy staniemy się ofiarą kradzieży?

Jako turyści często jesteśmy łatwym celem dla złodziei. Gdyby doszło do takiego zdarzenia,niezwłocznie zawiadamiamy Policję. Pamiętajmy, by poprosić o wydanie zaświadczenia o kradzieży, gdyż będzie niezbędne przy załatwianiu jakichkolwiek formalności. W drugiej kolejności kontaktujemy się ze swoim bankiem i zastrzegamy dokumenty. Jeśli ich nie mamy – również zgłaszamy fakt kradzieży, by uniknąć ewentualnego podszycia się pod nas celem zaciągnięcia np. pożyczki w banku. Jeżeli mamy wykupioną polisę, pamiętajmy, by zgłosić ten nieszczęsny fakt ubezpieczycielowi.

Dobrym pomysłem jest posiadanie kopii dokumentów (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy itp.). Takie kopie możemy zostawić np. w sejfie w hotelowym pokoju. Jeśli do kradzieży doszło za granicą, konieczna będzie wizyta w polskiej placówce dyplomatycznej, gdzie zostanie wydany dokument tymczasowy.

5. Ubezpieczenie turystyczne.

Wyjeżdżając na urlop pamiętajmy o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. Dzięki temu możemy bezpieczniej podróżować, gdyż w razie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby mamy zapewnioną pomoc medyczną w każdym zakątku świata. Pamiętajmy jednakże, by oprócz umowy szczegółowej dokładnie zapoznać się również z ogólnymi warunkami, by w razie potrzeby nie być zaskoczonym, że polisa nie obejmuje danej usługi. 

Życzymy udanych ferii oraz samych pozytywnych wrażeń!

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń