Miesiąc: luty 2020

Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste przekształci się we własność. Dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego zamieniona zostanie na opłatę za […]
Więcej...

Zadzwoń