Fundusze unijne

Do naszej kancelarii niejednokrotnie zwracają się klienci, którzy prowadząc własną działalność gospodarczą mają możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach różnego typu programów, tj. np. ,,Kapitał Ludzki”, ,,Infrastruktura i Środowisko” i wielu innych. Doradzamy również klientom, którzy chcą skorzystać z pomocy finansowej przy otwarciu firmy.

Nadrzędnym naszym zadaniem jest zweryfikowanie poprawności umów lub porozumień przedstawionych przez beneficjentów. Dopełniamy wszelkich starań, by dokumenty naszych klientów były zawsze poprawnie wypełnione.

Możemy Ci pomóc zarówno na płaszczyźnie doradztwa, jak i w interpretacji określonych zagadnień tj.:

  • doradztwa dla instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów, a także wsparcia w realizacji czynności kontrolnych,
  • formułowanie treści uchybień prawnych popełnionych przez beneficjentów oraz przedstawianie propozycji wysokości wymiaru korekty finansowej dotacji przyznanej beneficjentowi;
  • doradztwa na każdym etapie realizacji projektu oraz identyfikacji potrzeb inwestycyjnych,
  • opracowanie strategii pozyskania dofinansowania,
  • pomoc w wyborze programu dotacji , a także nadzór nad rzeczową realizacją projektu i jego rozliczeniem,
  • pomoc podczas kontroli projektu przez uprawnioną instytucję,
  • interpretacji przepisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, tematyką funduszy europejskich, pomocą publiczną, zawierania umów cywilnoprawnych oraz przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zadzwoń