Prawo rodzinne i opiekuńcze

Adwokat od spraw rodzinnych

Nasza kancelaria oferuje szerokie wsparcie z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych. Prawo to stanowi dość delikatny dział prawa cywilnego. Jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów. Zajmiemy się między innymi: sprawami spadkowymi, alimentami, podziałem majątku, uznaniem ojcostwa, adopcją, zasiłkiem rodzinnym problemem przemocy, a także prawami dziecka.

Podejmując się spraw rodzinnych mamy na uwadze, że nadrzędnymi zasadami jakimi musimy się bezsprzecznie kierować są:

  • zasada dobra dziecka i rodziny,
  • równouprawnienia kobiety i mężczyzny,
  • monogamii i trwałości małżeństwa, a także – zwłaszcza w przypadku przemocy w rodzinie – zasada szczególnej ochrony dziecka i rodziny przez państwo.

Dopełniając więc podstawowych zasad etyki gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie.

W zależności od podejmowanej sprawy zapewniamy rzetelną pomoc przy sporządzeniu koniecznej dokumentacji, a także pełnimy funkcję reprezentacyjną naszych klientów przed Sądem.

Zadzwoń