Stowarzyszenia i fundacje

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu zasad funkcjonowania fundacji, stowarzyszeń oraz wszelkich organizacji pożytku publicznego, oferujemy Ci bogate doradztwo i fachową obsługę. Nasza kancelaria z powodzeniem zadba o to, by Twoja fundacja figurowała w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z prawem, a w razie wszelkich zmian prawnych na bieżąco dokonamy wszelkich koniecznych aktualizacji.

Kancelaria przygotowuje w zakresie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego następujące dokumenty:

 • sporządzanie i opiniowanie statutów stowarzyszenia;
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów walnego zebrania członków, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia;
 • sporządzanie i opiniowanie statutów fundacji;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów zarządu fundacji.

Udzielamy również fachowej pomocy w sprawach formalnych, tj.

 •  rejestrację stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 •  zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu stowarzyszenia w tym zmian osobowych organów;
 • rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 •  zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu fundacji w tym zmian osobowych organów.

Kancelaria podejmie się również takich usług jak:

 • zwoływanie i udział w walnym zebraniu członków,
 • udział w posiedzeniach organów stowarzyszenia, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań;
 • reprezentacja stowarzyszenia przed organami nadzoru;
 • reprezentowanie fundacji w postępowaniu przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zarządu fundacji oraz o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji fundacji.

Zadzwoń