Prawo mieszkaniowe i spółdzielcze

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą  swoją działalność na podstawie ustaw o prawie spółdzielczym i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560, ze zm.) i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 1222, ze zm.)

Kancelaria zapewnia obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni. Zakres usług obejmuje m.in.

 • ustanowienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentację wspólnoty w stosunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych, tj. między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali oraz zarządem,
 • zwoływanie i udział w zebraniu właścicieli lokali, udział w posiedzeniach zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • reprezentację wspólnoty przed sądem w postępowaniach w sprawie zaskarżenia uchwał właścicieli lokali przez członków wspólnoty,
 • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o zapłatę przez członków należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądem w postępowaniu o sprzedaż lokalu członka wspólnoty w drodze licytacji,
 • rejestrację spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • udział w posiedzeniach organów spółdzielni, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutów spółdzielni w tym zmian osobowych organów spółdzielni,
 • reprezentację organów spółdzielni w postępowaniach w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka spółdzielni,
 • reprezentację organów spółdzielni przed sądem w postępowaniach w sprawie ustalenia nieistnienia albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylenia uchwały.

Zapewniamy profesjonalną, opartą na rzetelnym podejściu i pełnej dyskrecji obsłudze, oferując:

 • porady prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • tworzenie strategii prawnych dla spółdzielni mieszkaniowych,
 • konsultacje odnośnie podejmowanych działań,

 

   

Zajmiemy się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wymaganej do tego rodzaju spraw, m.in.:

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań,
 • przygotowywanie pozwów,
 • sporządzanie i opiniowanie statutów spółdzielni,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń,

Zadzwoń