Obrót Nieruchomościami

Prawnik od nieruchomości

Dobry prawnik od nieruchomości zapewni kompleksową obsługę związaną z szeroko pojętymi działaniami prawnymi w temacie nieruchomości. Nasza kancelaria świadczy usługi, które zapewniają pomoc  prawną z zakresu nieruchomości  deweloperom, firmom budowlanym, rolnikom oraz klientom indywidualnym. Nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie nieruchomości dbają  o interesy naszych klientów zapewniając kompleksową obsługę na wielu płaszczyznach prawa nieruchomości.

Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie umów i doradztwo przy transakcjach,
  • przeprowadzenie procedur dotyczących m.in.: wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi), zasiedzenia, rozgraniczenia,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość,
  • ustanawianie drogi koniecznej i innych służebności (w szczególności kwestiami związanymi ze służebnościami przesyłu, w tym negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi i zastępstwo procesowe),
  • zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
  • bieżącą obsługą prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • sprawy związaną ze współwłasnością, w tym rozliczenia między współwłaścicielami, zniesienie współwłasności.

Zapewniamy doradztwo w obrocie nieruchomościami w oparciu o ekspertyzy i opracowania, a także doradzamy w zakresie zabezpieczeń prawnych w procesach inwestycyjnych. Doradzamy również w sprawach uzyskania pozwoleń związanych z budową, zakupem oraz sprzedażą nieruchomości.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty przy inwestycjach związanych z prawem nieruchomości, m.in. ze sprzedażą, zakupem zarządzaniem nieruchomościami. Dla firm specjalizujących się  w zarządzaniu nieruchomościami Tworzymy zgodne z najnowszym prawem regulaminy, umowy oraz wszelkie wymagane dokumenty. W przypadku zmian w ustawach, przepisach prawnych zawsze dbamy o aktualizacje.

Zadzwoń