Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nieuczciwej konkurencji, czyli działaniami, które szkodzą przedsiębiorstwu w mniejszym lub większym stopniu. Działania nieuczciwej konkurencji reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dobra znajomość ustawy oraz doświadczenie w tego rodzaju sprawach pozwoliło nam wypracować skuteczne metody walki z nieuczciwą konkurencją. Dzięki podjęciu współpracy z naszą kancelarią, każdy klient może liczyć na profesjonalną i skuteczną pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Do działań nieuczciwej konkurencji zalicza się:

 • sprzedaż lawinowa – proponowanie nabycia towarów lub usług poprzez składanie im obietnicy czerpania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji,
 • utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom,
 • stosowanie nieuczciwych lub zakazanych reklam,
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat działalności, również na temat firmy konkurencyjnej,
 • naśladownictwo produktów,
 • nakłanianie do rozwiązania lub zerwania umowy,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umów handlowych,
 • fałszowanie albo oszukańcze użycie chronionych nazw geograficznych i chronionych nazw pochodzenia,
 • fałszowanie oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów,
 • wprowadzanie w błąd poprzez oszukańcze oznaczenie towarów lub usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

Zapewniamy wsparcie prowadzenia sporów o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji takich jak pasożytnictwo, kopiowanie produktów, wprowadzanie klientów w błąd, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzież know-how, nieuczciwa reklama, wrogie przejęcie pracowników oraz inne.

Redagujemy umowy, doradzamy na etapie przedsądowym, reprezentujemy Klientów w czasie postępowań sądowych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Przeanalizujemy sytuację w kwestii działań nieuczciwej konkurencji i rzetelnie doradzimy jakie kroki podjąć, w celu zwalczenia nieuczciwych działań, które szkodzą przedsiębiorstwu. Zaproponujemy najbardziej korzystne i skuteczne rozwiązania.

Zadzwoń