Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna firm

W dobie szybko zmieniających się przepisów prawa gospodarczego, nasza kancelaria adwokacka zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę prawną firm. Obsługa prawna dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek  z o.o. oraz spółek akcyjnych. Zakres obsługi prawnej dostosowujemy do potrzeb klienta. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, która obejmuje m.in. następujące usługi prawne:

  • bieżące doradztwo prawne oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (zakładanie i rejestracja spółek, rozwiązywanie i likwidacja spółek, przekształcenie i podział spółek)
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów i regulaminów,
  • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów,
  • negocjowanie treści umów, zmian ich postanowień i wykonania,
  • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • windykacja wierzytelności,
  • reprezentacja klienta w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi,
  • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie.

Skupiamy się na doradztwie strategicznym, szczegółowo analizując profil działalności firmy i weryfikując przepisy. Pomagamy w zarządzaniu kryzysowym i wskazując najbardziej korzystne kierunki rozwoju firmy oraz likwidacji istniejących i potencjalnych problemów. Dzięki usłudze doradztwa prawnego, klient chroniony jest przed popełnieniem błędów, które mogłyby przysporzyć niekorzystnych strat finansowych w przedsiębiorstwie.

Dokumenty, umowy i regulaminy, zawsze przygotowywane są pod kątem profilu działalności zgodne z wymogami prawa. W przypadku zmian w ustawach, przepisach prawnych zawsze dbamy o aktualizacje w umowach, regulaminach oraz wszelkich wymaganych dokumentach, którymi posługuje się firma.

 

Zadzwoń