Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to zbiór norm regulujących działanie państwa i organów Unii Europejskiej wobec gospodarki z udziałem organów administracji publicznej i podmiotów prawa publicznego, a także prywatnego. Prawo gospodarcze  w dużej mierze dotyczy przedsiębiorców, ponieważ reguluje stosunki społeczne związane z wymianą dóbr i świadczenia usług, a także stosunki wobec administracji publicznej.

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności:

 • obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
 • obecność w trakcie negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi,
 • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja),

Współpracujemy z doradcami podatkowymi prowadzącymi due diligence.

Zapewniamy także szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.

Zapewniamy profesjonalną, opartą na rzetelnym podejściu i pełnej dyskrecji obsłudze, oferując:

 • porady prawne,
 • tworzenie strategii prawnych,
 • konsultacje odnośnie podejmowanych działań,

Zajmiemy się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wymaganej do tego rodzaju spraw, m.in.:

 • tworzenie, weryfikację i opiniowanie umów,
 • sporządzanie dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym,
 • sporządzanie pism sądowych,
 • tworzenie i analizę opinii prawnych,
 • przygotowywanie statutów,
 • tworzenie regulaminów,
 • sporządzanie ekspertyz specjalistycznych,

Zadzwoń