Prawo medyczne

Jeśli stałeś się ofiarą sztuki lekarskiej tj. zostałeś zakażony poważną chorobą, doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek postawionej błędnej diagnozy medycznej lub po przebytej nieadekwatnej dla jego stanu terapii czy operacji lub też odmówiono mu udzielenia pierwszej pomocy; to nasza kancelaria jest w stanie pomóc klientom w wyegzekwowaniu pełnych odszkodowań za poniesione krzywdy.

Nasza kancelaria na piedestał stawia dobro naszych klientów. Prawo medyczne jest delikatną dziedziną, dlatego w trosce o poszkodowanych klientów wskutek zaniedbań służby zdrowia postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, aby wyegzekwować należyte zadośćuczynienie przed organem sprawiedliwości.

Przygotowujemy pozwy oraz prowadzimy sprawy o odszkodowanie przeciwko lekarzom oraz szpitalom za tzw. błędy w sztuce lekarskiej.

Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa medycznego, obejmujące ochronę praw pacjentów.

Nasza kancelaria zajmuje się również pomocą w sporządzeniu dokumentacji w przypadku wytoczonej przez naszych klientów sprawy dotyczącej ubiegania się o odszkodowanie w wyniku zaniedbań w opiece nad pacjentem przez personel czy w prowadzeniu nierzetelnej dokumentacji medycznej.

Zadzwoń