spadek

Czy warto sporządzić testament

Czy warto sporządzić testament?

W przypadku gdy nie został sporządzony testament, porządek dziedziczenia następuje w sposób określony ustawą (dziedziczenie ustawowe). Oznaczać to może w praktyce, że w spadkobraniu będą brały udział osoby, z którymi nasze relacje i kontakty nie były poprawne albo w ogóle ich nie było, bądź też że poszczególne osoby dziedziczą w innych częściach niż byśmy tego chcieli. […]
Więcej...
Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Przyjęcie spadku nie zawsze wiąże się z powiększeniem majątku. Zdarza się, że spadkodawca poza długami, nie pozostawił żadnych aktywów bądź są one na tyle niskie, że nie przewyższają zadłużenia. W takich przypadkach warto rozważyć odrzucenie spadku. Dzięki temu nie będziemy zobowiązani do spłacenia wierzycieli spadkodawcy. Jak odrzucić spadek? Przede wszystkim musimy dochować terminu – by […]
Więcej...

Zadzwoń