Nieruchomości

Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste przekształci się we własność. Dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego zamieniona zostanie na opłatę za […]
Więcej...
Kto powinien odśnieżyć chodnik

Kto powinien odśnieżyć chodnik?

W dzisiejszym wpisie dowiecie się Państwo kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika – właściciel nieruchomości czy gmina, a także jaka kara grozi za jego nieodśnieżenie. Zacznijmy od początku. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie? Właściciel nieruchomości.Dlaczego? Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia […]
Więcej...
Ochrona wynajmującego przed nieuczciwym najemcą

Ochrona wynajmującego przed nieuczciwym najemcą, czyli kilka słów o najmie okazjonalnym

W związku z nadal utrzymującym się na niskim poziomie oprocentowaniem lokat bankowych wiele osób zdecydowało się na przeniesienie swoich środków, często oszczędności swojego życia, na inny rodzaj inwestycji, a konkretnie na zakup nieruchomości z myślą o jego wynajmie. Niestety nierzadko okazuje się, że to co miało stanowić pewny i niezbyt trudny przychód zamienia się w […]
Więcej...

Zadzwoń