zapis

Czy warto sporządzić testament

Czy warto sporządzić testament?

W przypadku gdy nie został sporządzony testament, porządek dziedziczenia następuje w sposób określony ustawą (dziedziczenie ustawowe). Oznaczać to może w praktyce, że w spadkobraniu będą brały udział osoby, z którymi nasze relacje i kontakty nie były poprawne albo w ogóle ich nie było, bądź też że poszczególne osoby dziedziczą w innych częściach niż byśmy tego chcieli. […]
Więcej...

Zadzwoń